, false) 运费价格_价格说明_会员中心_芒果速递快递

尊敬的客户:,您好

欢迎页    |    退出

 
 
渠道起点终点首磅单价续磅单价起运磅数
USPS中国线 美国 中国 15.00 5.00 1.00
江南X渠道-A类 美国 中国 6.00 6.00 1.00
江南X渠道-BC类 美国 中国 8.00 8.00 1.00